SHELL NATURELLE HF E 15 20 LT

Zkratka:P130
Skladem:N/A
Dodací lhůta:21 dní

Shell Naturelle HF-E je vyrobena na bázi biologicky snadno odbouratelného syntetického esteru. Vyvážený soubor toxicky nezávadných přísad a vysoce kvalitní základová složka zajišťují vynikající užitné vlastnosti. Jsou mísitelné s ropnými oleji v každém poměru. Pro optimální využití jejich biologické nezávadnosti je však vhodné při přechodu z ropného oleje na Shell Naturelle HF-E celý systém důkladně vyprázdnit. Čím vyšší zbytek původního ropného oleje zůstane v okruhu, tím nepříznivěji je ovlivněna biologická odbouratelnost nové náplně a její ekotoxikologické chování.

POUŽITÍ

Shell Naturelle HF-E představuje pro životní prostředí šetřící alternativu k hydraulickým olejům třídy HVLP podle normy DIN 51 524/díl 3, eventuálně k hydraulickým olejům třídy HV podle ISO 6743/4. Kapalinu lze použít v hydraulických systémech stavebních a zemních strojů, v tunelových razících mechanismech, v hydrostatických pohonech, v regulačních a řídících jednotkách, ve vodních turbínách, v hydraulických zařízeních vodních děl a v dalších aplikacích vyžadujících bioodbouratelný olej vysoké kvality. Žádné z těchto zařízení nesmí ve svých konstrukčních prvcích, které mohou přijít do přímého kontaktu s olejem, obsahovat zinek. Pro optimální výkonnost a udržení maximální životnosti kapaliny je nutné pravidelně odstraňovat vlhkost, která se do systému může dostat. Pokud je tato podmínka důsledně dodržována, lze při odpovídající filtraci kapaliny v okruhu očekávat její nasazení po dobu přesahující 5000 provozních hodin. Kapalina Shell Naturelle HF-E je úspěšně nasazována všude tam, kde je reálné nebezpečí, že případný únik ropného hydraulického oleje zapříčiní vážné ekologické škody, tj. mohou být zasaženy povrchové či podzemní zdroje pitné nebo užitkové vody, rekreační a chráněné krajinné oblasti.

Poznámka

(CEC L-33-A-93, 90%). Stupeň ohrožení vod WGK 0. Kapaliny lze použít jako alternativu k ropným hydraulickým olejům HLP podle DIN 51524, díl 2 a hydraulickým olejům HVLP podle DIN 51524, díl 3. Oleje mají rozšířený rozsah použítí v teplotním rozemzí od -30 do +100°C.

Nahrávám strom......
0 ks
0,- Kč

Zapomenuté heslo

STAR OIL

akce právě probíhá ...

xxxxxxxxx